Thursday, 23 June 2016

Ijazah Hizib SaifiI Suryani Lengkap


Berikut ini saya ijasahkan doa Hizib Saifi Suryani dengan fadhilah: pertahanan proteksi penyerangan. Bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Semoga bermanfaat.


 Doa Hizib Saifil Suryani


BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.
ANA’L MAUJUDU FAT’LUBNI TAJIDNI
FA’IN TATLUB SIWALI LAM TAJIDNI
ANA’L MAQSUUDU LA TAQSUDU SIWA’I
KASIIRUL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’R ROBBU’L LAZII YAKHSHAA AAZABI
JAMII’UL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L MALIQU’L MUHAI’MINU JAL’LA QODRI
ADHIIMUL MULQI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L MA’BUDU LA TA’ABUD SIWA’I
ANA’L JABBARU FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA LIL’ABDI ARHAMU MIN AKIHI
WA MIN ABA’WAI’HI FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI WAHIDAAN SAMADAAN ADHIIMAN
KASIIRO’L BIR’RI FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI MUSTA’GHASAAN’LI MUGHIISAN
ANA’L QOH’HARU FAT’LUBNI TAJIDNI
WA’ARHAMU MIN IBADI MAN AASA’NI
BIJAH’LIN-M- MINHU FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI FI SAWADI’L LAILI ABDI
QORIIBAN-M-INQO FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI ROHIMAM BAR’RON-R- ROUFAN
BIKUL’LIL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI WASI’AM BIL’KHALQI ABDI
ANA’L MAZKURU FAT’LUBNI TAJIDNI
TAJIDNI FI SAJUDIQO HI’NA TAD’UU
WA HI’NA TAQUMU FAT’LUBNI TAJIDNI
IZZA’L MUHQOFI NADANI KAZIIMAN
AAQUL LAB’BAIQO FAT’LUBNI TAJIDNI
IZZA’L MUZTAR’RU QOLA LA TARONI
NAZARTU ILAIHI FAT’LUBNI TAJIDNI
AAT’TARIFU MAI’UGHIISU’L KHALQO GHAIRI
SARII’UL AKHZI FAT’LUBNI TAJIDNI
AATARIFU MUNQIZAAN GHAIRI SARI’AN
MIN’AL HALAKATI FAT’LUBNI TAJIDNI
AATARIFU MAI’YAQUL LIL’SHAI’I GHAIRI
YAKUN FAYAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI
AATARIFU SAATIRON LILGHAIBI GHAIRI
ANA’S SAT’TARU FAT’LUBNI TAJIDNI
FA’IN TABA AATUBU AALAIHI INDI
ANA’T TAWABU FAT’LUBNI TAJIDNI
WA MAM’MISLI WA AINA YAKUNU MISLI
WA LAISA YAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI
HALUM’MAA ILAI’YA LA TAQSUD SIWA’I
ANA’L MAQSUDU FAT’LUBNI TAJIDNI
AATAZKUR LAI’LATAN NA’DAITA SIR’RON
A’LAM ASMA’QO FAT’LUBNI TAJIDNI
FA’LA YUNJIQO YA ABDI SIWA’I
MI’NAN NIRONI FAT’LUBNI TAJIDNI
WA LAISA YAMLIQU’L FIRDAUSA GHAIRI
ANA’R ROZZAQU FAT’LUBNI TAJIDNI

AAHAL FIL’KHALQI MAI’UTI JAZIILAN
SIWA’I LAISA FAT’LUBNI TAJIDNI
AATARIFU GHAFIRON’LIZ’ZAMBI GHAIRI
ANA’L GHAF’FARU FAT’LUBNI TAJIDNI
SA’AGHFIRU LIL’IBADI WA LAA UBALI
AZABA’L HASHRI FAT’LUBNI TAJIDNI
WA AKRIMU MAN UURIDU BILA HISABIN
ANA’L WA’HABU FAT’LUBNI TAJIDNI
FA’AZ’ZIZNI WA LAM TARO’QOTU MISLI
WA LASTA TAROHU FAT’LUBNI TAJIDNI
WA AKRIMU MAI’YATUBU ILAIYA KHAUFAN
LIYA’L IKROMU FAT’LUBNI TAJIDNI
LI’YAL AA’LAAUU WAN’NAMAAUU ABDI
LI’YAL KHAIROTU FAT’LUBNI TAJIDNI
LI’YAD DUNYA WA MA FIHA JAMI’AN
LI’YAL MALAQUTU FAT’LUBNI TAJIDNI
AATARIFU MAN’LAHUU ISMUN KA’ISMI
ANA’R ROHMANU FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L LLAHU’LAZII LAA SHAI’AA MISLI
ANA’D DA’YANU FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L MALIQU’L MAMLUQU WA KUL’LI MULQIN
LI’YAL MIROSU FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L UFNI’D DUHURU WA QOBLA QOBLIN
WA BA’AD’AL BA’ADI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L WAH’ABU YA IBADI SARI’AN
WALI’UL AHDI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’L FARDU’L MUDABIRU FAUQO ARSHI
BIL’AT TAKSIFI FAT’LUBNI TAJIDNI
ANA’R ROBBU’L LAZII LAA ZULMA INDI
WA LASTU UUJURU FAT’LUBNI TAJIDNI
KHALAQTU MUHAMMADAN’NUURON QODIIMAN
LAHU’L BUSHRO FAT’LUBNI TAJIDNI
WA YASH’FA’UU FIL KHAALA’IQI YAUMA HASHRIN
USH’FIUU FIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

Usai berdoa suryani di atas tambahi dengan doa di bawah ini:

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AAJABAN’LIL MUHIBI KAIFA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
TALIBUL JAN’NATI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
KHALIQUL LAILI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
KHALIQUL KHALQI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL ARSHU WAL KURSI’U LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL’LAUHU WAL QOLAMU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
KUL’LUL MALAKUTI LA YANAMU
QUM AUM YA HABIBI KAM TANAMU
ASH’SHAMSU WAL QOMARU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL ARZU  WAS’SAMAAUU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AN NAJMU WA’SH SHAJARU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL BAR’RU WAL BAHRU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL JANNATU WAN’NARU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL HUURU WAL QOSURU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AT’TAIRU WAL WAHSHU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AN’NAUMU ALAL MUHIBI HAROMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
TALIBUL MAULA  LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL AASHIQU WAL MASHUUQU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL ISHQU WAL MUHABBATU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AL LAILU WAN’NAHARU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
NAIM AL MAULA ZUL’IKROMA LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
AADAMA SAFIU’ULLAHU LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
IBROHIIMU KHALIILULLAHI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
MUUSA KALIIMULLAHI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
ISSA RUUH’HULLAHI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU
MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU
QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU.ijasah selesai sempurna.

Sumber : Wong Alus

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon